Deze Bernard Menkehorst eigenlijk Bluminck geheten , heeft de naam Menkehorst naar Haaksbergen gebracht. Hij is vanuit Avest naar Haaksbergen getrokken om te gaan werken in de spinnerij van Schulten aan de Molenstraat in Haaksbergen. Hij was van beroep katoenspinner

Hij vond onderdak bij de familie Haskes in de Blankenborch, een straat in Haaksbergen. Om de hoek woonde Henrica Wentzeler, weduwe van Bernard Kotters een schoenmaker uit Greven in Duitsland. Bernard Menkehorst en Henrica Wentzeler hebben elkaar in Haaksbergen leren kennen. Deze Henrica Wentzeler was een dochter van Joan Petrus Wentzeler , een gepensioneerd luitenant. Joan Petrus Wentzeler was afkomstig uit Merode in Gullikkerland. Merode ligt in de buurt van Aken in Duitsland. Van hem komt de bijnaam van de Menkehorsten in Haaksbergen te weten Luut-naant, van de luitenant.

Op een gegeven moment ontstond er een relatie tussen Henrica en Bernhard. Dit resulteerde in een ongewenste zwangerschap van Henrica. Na negen maanden werd Anton Menkehorst geboren als fillius inglitimus , onwettig kind,maar door de vader erkend als zijnde zijn zoon. Later werden er nog twee jongens geboren , waarvan een zoon op 22 jarige leeftijd overleed. Een broer van Anton , Johan Petrus, is op enig moment in Tilburg terecht gekomen. Heden ten dage wonen er nog Menkehorsten in Tilburg.

Om een beeld te krijgen hoe Bernard Menkehorst eruit zag, hierbij een signalement opgetekent door de nationale militie Den 31 januari 1839 te Arnhem

Johannes Bernardus Menkehorst geboren te Groenlo den 19 mei 1804, van beroep katoenspinner. Zoon van Assuerus en van Berendina te Vogt

Lengte 1 EL 753 strepen. Angezicht breed. Voorhoofd bedekt, Oogen Blauw. Mond klein. Kin rond. Haar blond. Wenkbrauwen idem. Merkbare tekenen geen.